Kære kunde

Vi er ved at gøre shoppen endnu bedre, derfor “bygger vi om” i hele januar. Alle systemer der har indflydelse på bestilling og betaling bliver ikke rørt i denne sammenhæng, så du kan på normalvis stadig bestille og betale på shoppen – helt uden bekymring.

Vi arbejder på designet, tekst, sektioner og sider og en masse nye billeder og produkter kommer på og her kan der til tider ske ændringer, også mens vi har kunder på siden. Vi beklager selvfølgelig for eventuelle gener det måtte medføre, men lover en endnu bedre Ginmand fra 01. februar 2020 🙂

Med venlig hilsen
Teamet bag Ginmanden.dk
En anderledes gin og tonic shop